УСЛУГИ

ЗАПЛАТИ

ЕДИНСТВЕНО УДОВОЛСТВИЕТО, НЕ И ТОВАРА

С тази услуга вие наемате и избирате служителя си сами. Той/тя тогава е регистриран при Oneflex и пратен във Вашата компания за временна работа. По закон, Oneflex е работодателя.

Максимална гъвкавост

Със подвижното плащане Вие запазвате базата данни на персонала си и следователно разходите Ви също са гъвкави. Хората започват работа във Вашата компания въз основа на временен трудов договор или командировка, за да не срещате риск за нарушение на закона. Подвижното разплащане също носи предимството, че наетия служител няма пробен период. Следователно, имате повече време да прецените дали служителя се квалифицира за договор.
Така че спестявате много време, докато ние се погрижим за цялостното разплащане и администрацията на персонала вместо Вас.

Предимствата на бърз поглед:
  • По-ефикасен бизнес мениджмънт
  • Без административни такси или такси за регистрация
  • Максимална гъвкавост
  • Опита на Oneflex като партньор поддръжник
  • Специализиращ във временни, квалифицирани работници
  • Винаги е налице преводач

ВРЕМЕНЕН ТРУДОВ СТАЖ

СИЛАТА НА ВРЕМЕННИЯ ТРУДОВ СТАЖ

Може би скоро Ви се налага да наемете допълнителен персонал за кратко. Предвид флуктоациите в конюнктурата, това може да се окаже нужно твърде късно. Първоначално изглежда привлекателно сами да се справите с това: много компании все още мислят, че наемането на работници е по-евтино и създаването на временен договор със служител е лесен и бърз процес.

Законодателството става все по и по-сложно и стриктно

Oneflex би желала да Ви осведоми за новото законодателство в сферата на временния труд, трудовите условия и Европейското законодателство в сферата на чуждестранни служители. Можем да Ви кажем в кои случаи ще Ви излезе по-евтино да наемете временни работници. Набора, избора, инспекцията, регистрацията и администрацията включват относително високи разходи за временни работници. Организирането на рисковете на наемане, отсъствие по болест, премии и такси е процес, който изисква време, особено за чуждестранни работници.

Oneflex съветва обективно и лично

Ние поставяме правилните хора на правилното място. Също уреждаме и нужните инструкции за сигурност и работа в родния език и подсигуряваме, че винаги можете да комуникирате с временните си работници по нормален и разбираем начин.

КОМАНДИРОВАНЕ

С този вид наемане Oneflex предлага на служителя договор за определен период: продължителността на един проект. В този договор споразуменията са вписани във връзка с пробния период и периода на известие.

Къде са, когато Ви трябват?

Командироването е персонализиране и отива отвъд избора на правилното CV. Опитен професионалист, който бързо може да започне работа. Oneflex организира наемането, избора, администрацията и всички легални инспекции и регистрации. Така че да може Вие да продължите да произвеждате без много разсейки. Oneflex предлага избор между два вида командироване: командироване по договор или по проект.

Командироване по договор

Кандидатите могат да бъдат пратени бързо, имат екстензивен опит и в повечето случаи могат да започнат да са продуктивни незабавно. В такъв случай, Вие може да наемете някой, който харесвате за по-дълъг период без постоянен договор. Това спестява много работа.

Командироване по проект

С командировката по проект Вие наемате правилните хора с опит, за да завършите проекта си успешно. Само веднъж трябва да ни кажете какво трябва да бъде свършено. Oneflex наема правилните служители, инструктира и регистрира хората и ги наема. Уверяваме Ви, че работата е приключена навреме!

Alle rechten voorbehouden © 2022 oneflex.nl
Website beheer en onderhoud LinQxx - Lokaal gevonden worden