Skip to main content

Werkwijze van Cova Personeelsdiensten

Waarom Oneflex?
“Ik werkte voorheen voor andere uitzendbureaus, maar daar waren altijd problemen. Toen kwam ik bij Oneflex terecht en zij hebben mij niet teleurgesteld. Ze zijn altijd bereikbaar, ik vind het een prettig uitzendbureau en werk er nu sinds 2010 met veel plezier. Ze zijn betrokken richting hun werknemers. Kortom: ik krijg energie van mijn werk!”
Wat zijn de voordelen van Oneflex?
“Oneflex behandelt haar uitzendkrachten met respect en dat is iets wat iemand zoals ik gelukkig maakt. Oneflex biedt mij schone en nette huisvesting aan. Dat waardeer ik in een bedrijf. Ze hebben altijd werk voor me en dat vind ik fijn, want ik werk graag.”
Nieuw personeel bij Oneflex
De komst van nieuwe uitzendkrachten wordt altijd bevestigd door Oneflex. Elke uitzendkracht ontvangt een overeenkomst met alle benodigde informatie betreffende het woonadres, het werkadres, het uurloon en dergelijke. Accommodatie is beschikbaar vanaf de datum van aankomst, die door Oneflex is aangegeven. Vóór deze datum heeft de uitzendkracht geen recht op huisvesting. De uitzendkracht zorgt zelf voor vervoer van het land van herkomst naar Nederland.
Bankrekeningnummer of contant?
De uitzendkracht is verplicht om aan Oneflex een correct en compleet bankrekeningnummer door te geven, waarop zijn/haar salaris wordt overgeboekt. Dat wil zeggen: naam eigenaar banknummer, SWIFT/IBAN nummer en naam en adres van de bank. Contante betalingen zijn wettelijk verboden in onze branche. Het salaris wordt altijd overgeboekt in euro’s.
Geeft Oneflex ook voorschotten
Oneflex geeft geen voorschotten.
Is een BSN (SOFI-nummer) verplicht?
Een Burgerservicenummer is verplicht voor iedere medewerker. Oneflex maakt de afspraak met de Gemeente, waarna de medewerker dit nummer persoonlijk dient af te halen.
Is een zorgverzekering verplicht?
Wanneer men werkt onder Nederlandse wetgeving, is een Nederlandse zorgverzekering verplicht. Oneflex BV biedt een basisverzekering aan voor haar arbeidsmigranten. De kosten hiervan zijn in 2017 € 23,- netto per week. Uitzendkrachten met een eigen verzekering zijn verplicht om een verzekeringsbewijs/zorgpas (kopie) in te leveren.
Eerste salaris van Oneflex
De medewerker ontvangt zijn/haar eerste 4 wekelijkse loon na maximaal vier weken. Betalingen worden op vrijdag gedaan. Oneflex is niet verantwoordelijk voor de transactieduur van de overboeking. Gemiddelde transactieduur binnen Nederland is een werkdag. Internationaal is dit maximaal vier werkdagen. Zorg er daarom voor dat je genoeg geld bij je hebt voor de eerste 4 weken.
Huisvesting en vervoer door Oneflex
HUISVESTING
Oneflex Personeelsdiensten biedt haar buitenlandse werknemers en studenten uitstekende woonaccommodatie aan, zodat zij op een aangename manier kunnen wonen en werken. De huisvesting voldoet aan alle normen en is daarmee SNF gecertificeerd. Naast de certificering betekent goede en (veilige) verantwoorde huisvesting voor Oneflex: Volledig ingerichte kamers, met een gemeenschappelijke woonkamer, privékeuken en badkamer. De huisvesting is voorzien van tv en internet. Iedereen heeft een eigen bed in kamers van 1 tot en met 2 personen. Voor de huisvesting wordt wekelijks een reëel bedrag voor huur ingehouden op het salaris van de werknemer. Op verzoek van de medewerker regelt Oneflex accommodatie voor de duur van het arbeidscontract. Medewerkers die gebruik maken van de huisvesting van Oneflex zijn verplicht zich te houden aan de huisregels en de instructies op te volgen. Oneflex kan de beschikbaarheid van kamers voor koppels, vrienden en familie niet garanderen. Huisvestingskosten zullen individueel met de medewerkers worden afgestemd. (bed, ruimte voor opslag, gebruik van keuken en wasmachine, toegang tot internet en media). Betaling van huisvesting start vanaf startdatum van het contract.

VERVOER
Werknemers van Oneflex bv die niet voorzien zijn van eigen transport krijgen vervoer aangeboden door Cova. Dat kan een fiets zijn voor de kleine afstanden en bij grotere afstanden wordt er een auto aangeboden. Indien u vragen heeft over de accommodatie of het vervoer, kunt u bij veel gestelde vragen kijken. Wordt uw vraag niet beantwoord, stuur dan een email naar info@oneflex.nl en wij zullen u spoedig te woord staan. Auto’s van Oneflex zijn voorzien van GPS-systemen. Deze mogen alleen gebruikt worden op de route die is afgesproken met Oneflex. Verkeersboetes zijn voor rekening van de bestuurder en zullen worden ingehouden op het salaris. Parkeerplaatsen voor de transportmiddelen zijn bij de huisvesting aanwezig.
Loonstroken via medewerkersportaal
Per 4 weken ontvangen uitzendkrachten via het portal hun loonstrookje van de voorgaande 4 werkweken. Deze zijn in te zien via onze website www.cova-job.nl onder Logon. In loggen kunnen de medewerkers doormiddel van hun Gebruikersnaam en hun wachtwoord. Indien medewerkers deze gegevens niet meer weten, kunnen ze een email sturen naar adm@oneflex.nl of langskomen bij ons op kantoor.
Einde overeenkomst of einde werkzaamheden
Voordat het contract afloopt, informeert Oneflex de uitzendkracht over een mogelijke verlenging van het contract. Zowel uitzendkracht als COVA mogen het contract beëindigen volgens de informatie die in het contract staat beschreven. Binnen 4 weken na de einddatum van het contract zal Oneflex alle openstaande betalingen overboeken naar de bankrekening van de uitzendkracht. In januari van het opvolgende jaar kunnen alle medewerkers hun Jaaropgave inzien via hun eigen Portaal.
Kan Oneflex het aantal uren garanderen?
Oneflex kan het aantal werkuren per week en de duur van het werk niet garanderen mede door de grote invloed van het weer . We verwachten dat uitzendkrachten accepteren dat werk per klant en werklocatie verschillend is.
Zijn goede werkschoenen verplicht?
In verband met gezond- en veiligheidsregels is iedere uitzendkracht verplicht om veiligheidsschoenen te dragen op de werkvloer. Als de uitzendkracht hier zelf al over beschikt kan hij/zij deze meenemen. Schoenen zijn ook verkrijgbaar bij Oneflex voor € 35. Uitzendkrachten moeten zelf voor hun werkkleding zorgen. Alleen in bijzondere gevallen en voor bepaald soort werk zal de klant.
Afspraak huisarts/tandarts
Afspraken voor dokter of tandarts kunnen worden aangevraagd Oneflex. Wij bieden hiervoor vervoer en/of Nederlandstalig begeleiding aan. De kosten hiervan zijn in overleg. Oneflex streeft ernaar om ervoor te zorgen dat alle uitzendkrachten zich veilig en comfortabel voelen op de werkvloer en in de huisvesting. Oneflex aanvaardt geen enkele vorm van discriminatie, misbruik of geweld. Als je getuige of slachtoffer bent van onrechtmatig gedrag, neem dan contact op met Oneflex, zodat wij meteen actie kunnen ondernemen.